• Ingyenes szállítás 35 000 Ft feletti vásárlás esetén

A webáruház termékei a Enemy in the Wardrobe vagy EW/ew márkanév alatt szereplő egyedi termékek, amelyek egytől-egyig mind még nem használt (új) anyagokbók készülnek. A termékek minősége megfelel a releváns piaci szabályoknak. A weboldalon feltüntetett képek a valóságtól kis részben eltérhetnek, figyelemmel a monitor egyedi beállításaira.

A webáruházat a termékekkel kapcsolatosan jogszabályban meghatározott két év szavatosság terheli.

A fogyasztó a termék meghibásodása esetén - meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival. A szavatossági jogok alapján a fogyasztót megilleti 1) a kijavítás, 2) a kicserélés, illetve 3) az árleszállítás és 4) az elállás joga.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek illetve jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén, a kicserélt (kijavított) termékre (vagy annak részére), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hibára figyelemmel újból kezdődik.

 

Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, különösen, ha a hiba jellegénél vagy a dolog természeténél fogva két éven belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év. 

 

A vásárlástól számított első hat hónapban a fogyasztót nem terheli bizonyítási kötelezettség. Ezt azt jelenti, hogy ellenkező bizonyítás hiányában ebben az időszakban minden költség webáruházunkat terheli. Ezt követően azonban a korábban említett második évig a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. 

 

Ha a termék csökkent értékű (azaz a leárazás oka minőségi hiba), úgy az ismert minőségi hiba miatt az webáruháunk szavatossági felelősséggel nem tartozik.   

Fogyasztói jogaival kapcsolatosan részletesen tájékozódhat az alábbi elérhetőségeken:

Nemezeti Fogysztóvédelmi Hatóság, illetve a területi felügyelőségek oldalain (www.nfh.hu)

Eu vonal (www.euvonal.hu)

Ugrás a lap tetejére